FARM ME WIKI
Search
⌃K
Links

Skateboard

1. Các loại ván trượt

2. Độ quý hiếm của mỗi loại ván trượt

  • CÅ© : Màu Ghi
  • Phổ thông : Màu trắng
  • Hiếm : Màu xanh lá cây
  • Cá»±c Hiếm : Màu xanh nước biển
  • Vô cùng Hiếm : Màu tím
  • Truyền kì : Màu vàng
  • Sá»­ thi : Màu cam
  • Thần thoại :Màu đỏ

3. Thông số ván trượt