Tuần 28

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 28

Top race rules - Tuần 28 | ...

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Hô mưa gọi gió (GHTS > 0 ME)
 • Đây là loại đua top về số lần tưới nước trong game.

 • Với mỗi lần tưới nước thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 3000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Hoàng đế xúc thực - mới (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia cầm ăn (gà, ngỗng,...) trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 500.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Kiếp Đỏ Đen (5000 < GHTS < 20000 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME kiếm được từ chức năng Lucky Number

 • Giới hạn đăng ký : Lv 1 trở lên

 • Mỗi lần trúng 1 ME từ chức năng Lucky Number thì được +1 điểm

 • Giới hạn số dư ME : > 5000 và < 200.000 ME

 • Điểm tối thiểu cần đạt được để nhận giải là 90.000

 • Cuộc đua này kèo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Ma tốc độ (GHTS > 1000 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về lần người chơi vào đua nhiều nhất và đạt thành tích tốt nhất

 • Giới hạn đăng ký : Lv 1 trở lên

 • Mỗi lần tham gia Racing thì sẽ được : cộng 10 điểm

 • Dựa vào thứ hạng kết thúc mỗi vòng đua : cộng (20-thứ hạng trong vòng đua) điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME : > 1000 ME

 • Số điểm tối thiểu để nhận thưởng là : 100

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc.(Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Reward pool sẽ cập nhật sau

Last updated