Links
🎄

Christmas 2022

Thời trang noel
  • Là một bộ đồ thời trang giới hạn chỉ bán trong dịp noel 2022
  • Giá bán là 250 GEM và có tác dụng tăng 0.5 speed
Ví dụ : tốc độ di chuyển của nhân vật đang là 3.2 thì sẽ được tăng lên 3.7
  • Thời gian từ 23/12 năm 2022 đến 6/1 năm 2023
Last modified 9mo ago