Tutorial

1. Xây chuồng

Để có thể bắt đầu chăn nuôi, Farmer sẽ phải tìm đến NPC Chris bắt đầu xây dựng chuồng.

  • Xây dựng chuồng sẽ Yêu cầu nguyên liệu cần thiết để xây dựng.

  • Sau khi xác nhận vị trí chuồng sẽ được xây. Chuồng sẽ cần một khoảng thời gian để xây dựng.

  • Sau thời gian thi công, người chơi có thể bắt đầu mua Bundle thú từ NPC Chris để bắt đầu chăn nuôi.

2. Nuôi thú

Hiện tại trong game, Farmer có thể nuôi 2 loại thú: Gà và Bò (Trong tương lai sẽ update thêm). Farmer có thể tìm đến NPC Chris và mua Bundle Thú. Khi mua Bundle, người chơi sẽ được nhận ngẫu nhiên loại, nếu may mắn có thể nhận được phiên bản đặc biệt của Thú với nhiều lợi ích khác nhau.

  • Khi người chơi mua Thú mới từ NPC Chris, thú sẽ tự động chuyển vào chuồng tương ứng. Mỗi Thú đều có vòng đời của chúng, khi hết thời gian, Thú sẽ biến mất và sẽ để lại những phần thưởng đặc biệt dành cho Farmer.

  • Mỗi ngày Farmer phải cho Thú ăn để chúng có thể trưởng thành và sau đó có thể thu hoạch.

Last updated