📚Info

Time Merchant là một thương nhân bí ẩn luôn rong ruổi trong Forest, mang theo mình những vật phẩm quý hiếm. Người chơi có thể mang những nguyên liệu kiếm được để có thể đổi những dụng cụ quý hiếm từ Time Merchant.

Last updated