⛏️Break stone

Đá là tài nguyên thường gặp ở trong game. Đá thường được sử dụng trong Xây dựng, Chế tạo, ... Người chơi có thể thu thập đá bằng cách đập những tảng đá bằng Cuốc Chim. Khi đập một tảng đá to sẽ được chia nhỏ ra thành nhiều Đá. Ngoài ra những quặng khoáng sản cũng có thể sử dụng Cuốc Chim để đập. Trong game có rất nhiều các loại quặng cho người chơi khám phá, và trong số chúng có một vài loại quặng đặc biệt.

  1. Lựa chọn Cuốc chim

  2. Đập tảng đá

Last updated