Tuần 33

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 33

Top race rules - Tuần 33 | ...

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Chúa tể xây dựng (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (không tính Đá mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 456

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Thái tử Ủ muối (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần thu hoạch Gà trong game

 • Mỗi lần thu hoạch gà sẽ + 1 điểm

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 80.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đại gia Heo (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Heo từ NPC trong game

 • Mỗi lần mua Heo tại NPC sẽ được tính điểm như sau:

  • Heo thường: + 1 điểm

  • Heo biến dị 1: + 3 điểm

  • Heo biến dị 2: + 5 điểm

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 30.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Nông dân trùm sò (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 15 đến 30 trong game.

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 1000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Last updated