Tuần 26

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Ông vua thồn thực mới (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia súc ăn (bò, heo,...) trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 40.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Kiếp Đỏ Đen (5.000 ME < GHTS < 200.000 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME kiếm được từ chức năng Lucky Number

 • Giới hạn đăng ký : Lv 1 trở lên

 • Mỗi lần trúng 1 ME từ chức năng Lucky Number thì được +1 điểm

 • Giới hạn số dư ME : > 5000 và < 200.000 ME

 • Điể tối thiểu cần đạt được để nhận giải là 7000

 • Cuộc đua này kèo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Nông dân chăm chỉ mới (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 1 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng số điểm bằng với giá tiền ME mà hạt giống của loại cây đó mua trong shop (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-15 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 666

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Chiến thần đập đá mới (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Đá đã đập thành công trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0

 • Với mỗi loại Đá được đập thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:

  • Đá nhỏ (1x1) = 1 điểm

  • Đá cứng (1x1) = 3 điểm

  • Tảng đá to (2x2) = 20 điểm

  • Tảng đá khổng lồ (3x3) = 50 điểm

  (*) Trường hợp nếu đập đá to và khổng lồ rơi ra đá nhỏ hơn, thì phải đập hết đống đá đó mới được tính điểm

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 888.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated