Tuần 19

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 19

Top race rules - Tuần 19 | ...

Ông vua nghề mộc (Giới hạn tài khoản >= 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... (không tính Gỗ mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 555

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Chúa tể xây dựng (Giới hạn tài khoản >= 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (không tính Đá mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 456

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đệ nhất Tiều phu (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số cây đã chặt hoàn toàn trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: 15 trở lên

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được chặt thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:

  • Cây thông nhỏ (1x1) = 1 điểm

  • Cây sồi (1x1) = 3 điểm

  • Cây to, cây Mai (2x2) = 20 điểm

  • Cây đại thụ, cây Đào (3x3) = 50 điểm

  (*) Trường hợp nếu chặt từ gốc cây thì vẫn tính đủ điểm tương ứng

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 666

 • Reward Pool Cập nhật sau

Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số Đá đã đập thành công trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi loại Đá được đập thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:

  • Đá nhỏ (1x1) = 1 điểm

  • Đá cứng (1x1) = 3 điểm

  • Tảng đá to (2x2) = 20 điểm

  • Tảng đá khổng lồ (3x3) = 50 điểm (*) Trường hợp nếu đập đá to và khổng lồ rơi ra đá nhỏ hơn, thì phải đập hết đống đá đó mới được tính điểm

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 888.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated