Links

Tuần 15

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 15
Top race rules - Tuần 15 | ...
Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.
 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.
 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm)
 • Giới hạn tổng tài sản ME: <2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=2890 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Hô mưa gọi gió (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần tưới nước trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.
 • Với mỗi lần tưới nước thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: <2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=2890 ME không được phép đăng ký)
 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 128
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Gà cho NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên
 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm được bán như sau:
  - Item Common + 1 điểm
  - Item Rare + 2 điểm
  - Item Super Rare + 3 điểm
  - Item Legendary + 5 điểm
  - Item Epic + 10 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Hoàng đế xúc thực (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia cầm ăn (gà, ngỗng,...) trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên
 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Đại gia Heo (Giới hạn tài khoản >= 50.000ME & Level >= 27)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Heo từ NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 27 trở lên
 • Mỗi lần mua Heo tại NPC sẽ được tính điểm như sau:
  - Heo thường: + 1 điểm
  - Heo biến dị 1: + 3 điểm
  - Heo biến dị 2: + 5 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 50000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <50000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 24.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Hoàng tử Thịt thăn (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho Bò ăn trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên
 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 40.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Last modified 1yr ago