FARM ME WIKI
Search
⌃K
Links
😊

Bonus Charge Gem

  • Thời gian diễn ra sá»± kiện từ 23/12 năm 2022 đến 6/1 năm 2023
  • Tặng thêm 150% cho lần nạp gem đầu tiên ở mỗi mốc nạp gem ở tất cả các kênh nạp.
Ví dụ : - Bình thường đổi fame tương đương 0.99$ được 90 Gem
- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp lần đầu được 0.99$ được 225 Gem