Đăng ký đua top

Bước 1: Đăng nhập trên Market

Bước 2: Lựa chọn My Account - Formation

Bước 3: Chọn Hero và Farm muốn sử dụng để tham gia đua top

Bước 4: Chọn loại hình Ranking muốn tham gia

Bước 5: Chọn Submit để xác nhận tham gia.

Note:

- Gamer có thể Cancel submit để chọn lại đội hình (formation) - chỉ được thay đổi trước khi bắt đầu đua top. Khi đã đua top thì không thể thay đổi đội hình.

- Có thể ấn button Info xem thông tin của mỗi loại đua top cụ thể là gì, chơi như thế nào, kéo dài từ khi nào đến khi nào, phần thưởng là gì.

Last updated