Links
💎

Gem Shop

Gem là một tài nguyên mới trong game. Có thể dùng để đổi ra những vật phẩm giá trị hoặc các bộ đồ thời trang cho nhân vật.
a. Kênh nạp :
 • Có thể nạp trên NFT market bằng việc quy đổi FAME ra gem. FAME được định giá và quy đổi về USD, giá Fame được cập nhật hàng ngày.
 • Có thể nạp trực tiếp trong game thông qua cổng thanh toán stripe.com bằng thẻ Visa (Comming soon)
b. Các gói bán Gems:
 • Tại mỗi kênh nạp Gem sẽ có mức quy đổi gem khác nhau
 • Thanh toán VISA trên Stripe :
0.99 $ đổi 80 gem
4.99 $ đổi 500 gem
9.99 $ đổi 1200 gem
19.99 $ đổi 2500 gem
49.99 $ đổi 6500 gem
99.99 $ đổi 14000 gem
 • Đổi Fame NFT Market :
0.99 $ đổi 90 gem
4.99 $ đổi 550 gem
9.99 $ đổi 1350 gem
19.99 $ đổi 2750 gem
49.99 $ đổi 7200 gem
99.99 $ đổi 15600 gem
c. Các vật phẩm trong shop và giá bán
 • Nitro giá 10 Gem
 • X2 EXP gúa 50 Gem
 • Golden Axe giá 45 Gem
 • Golden PickAxe giá 45 Gem
 • Golden Water can giá 30 Gem
 • Golden Hoe giá 15 Gem
 • Unlimited Stamina giá 55 Gem
 • Female Set Noel Fashion giá 250 Gem
 • Male Set Noel Fashion giá 250 Gem
Chi tiết các vật phẩm
X2 Exp
Item tăng exp 2 lần trong vòng 30 phút. Giá bán 50 Gem.
Energy Unlimited
Item sử dụng Energy Unlimited trong vòng 10 phút.
Giá bán 55 Gem
Nitro
Item Nitro chỉ sử dụng được trong amazing race. Bấm để sử dụng và có tác dụng trong vòng 5 giây. Tăng speed lên 20%. Giá 10 gem
Golden Axe
Item sử dụng sẽ giảm Energy tiêu hao đi 50% mỗi khi sử dụng Axe. Độ bền vô hạn khi xài với các loại cây level 1. Cây level 2 trở lên thì độ bền 1/1 và sẽ biến mất sau khi hết thời gian. Vẫn để lại item 0/1 trong hòm đồ
Tồn tại trong vòng 15 phút
Giá bán 45 GEM
Golden Hoe
Item sử dụng sẽ giảm Energy tiêu hao đi 50% mỗi khi sử dụng Hoe. Trong vòng 15 phút
Giá bán 15 GEM
Golden PickAxe
Item sử dụng sẽ giảm Energy tiêu hao đi 50% mỗi khi sử dụng Pick Axe. Độ bền vô hạn khi xài với các loại đá level 1. Đá level 2 trở lên thì độ bền 1/1 và sẽ biến mất sau khi hết thời gian. Vẫn để lại item 0/1 trong hòm đồ
Trong vòng 15 phút
Giá bán 45 GEM
Golden Water Can
Item sử dụng sẽ giảm Energy tiêu hao đi 50% mỗi khi sử dụng Water Can
Trong vòng 15 phút
Giá bán 30 GEM