💎Gem Shop

Gem là một tài nguyên mới trong game. Có thể dùng để đổi ra những vật phẩm giá trị hoặc các bộ đồ thời trang cho nhân vật.

a. Kênh nạp :

 • Có thể nạp trên NFT market bằng việc quy đổi FAME ra gem. FAME được định giá và quy đổi về USD, giá Fame được cập nhật hàng ngày.

 • Có thể nạp trực tiếp trong game thông qua cổng thanh toán stripe.com bằng thẻ Visa (Comming soon)

b. Các gói bán Gems:

 • Tại mỗi kênh nạp Gem sẽ có mức quy đổi gem khác nhau

 • Thanh toán VISA trên Stripe :

0.99 $ đổi 80 gem

4.99 $ đổi 500 gem

9.99 $ đổi 1200 gem

19.99 $ đổi 2500 gem

49.99 $ đổi 6500 gem

99.99 $ đổi 14000 gem

 • Đổi Fame NFT Market :

0.99 $ đổi 90 gem

4.99 $ đổi 550 gem

9.99 $ đổi 1350 gem

19.99 $ đổi 2750 gem

49.99 $ đổi 7200 gem

99.99 $ đổi 15600 gem

c. Các vật phẩm trong shop và giá bán

 • Nitro giá 10 Gem

 • X2 EXP gúa 50 Gem

 • Golden Axe giá 45 Gem

 • Golden PickAxe giá 45 Gem

 • Golden Water can giá 30 Gem

 • Golden Hoe giá 15 Gem

 • Unlimited Stamina giá 55 Gem

 • Female Set Noel Fashion giá 250 Gem

 • Male Set Noel Fashion giá 250 Gem

Chi tiết các vật phẩm

X2 Exp

Item tăng exp 2 lần trong vòng 30 phút. Giá bán 50 Gem.

Energy Unlimited

Item sử dụng Energy Unlimited trong vòng 10 phút.

Giá bán 55 Gem

Nitro

Item Nitro chỉ sử dụng được trong amazing race. Bấm để sử dụng và có tác dụng trong vòng 5 giây. Tăng speed lên 20%. Giá 10 gem

Golden Axe

Item sử dụng sẽ giảm Energy tiêu hao đi 50% mỗi khi sử dụng Axe. Độ bền vô hạn khi xài với các loại cây level 1. Cây level 2 trở lên thì độ bền 1/1 và sẽ biến mất sau khi hết thời gian. Vẫn để lại item 0/1 trong hòm đồ

Tồn tại trong vòng 15 phút

Giá bán 45 GEM

Golden Hoe

Item sử dụng sẽ giảm Energy tiêu hao đi 50% mỗi khi sử dụng Hoe. Trong vòng 15 phút

Giá bán 15 GEM

Golden PickAxe

Item sử dụng sẽ giảm Energy tiêu hao đi 50% mỗi khi sử dụng Pick Axe. Độ bền vô hạn khi xài với các loại đá level 1. Đá level 2 trở lên thì độ bền 1/1 và sẽ biến mất sau khi hết thời gian. Vẫn để lại item 0/1 trong hòm đồ

Trong vòng 15 phút

Giá bán 45 GEM

Golden Water Can

Item sử dụng sẽ giảm Energy tiêu hao đi 50% mỗi khi sử dụng Water Can

Trong vòng 15 phút

Giá bán 30 GEM

Last updated