Links
Comment on page

Tuần 22

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 22
Top race rules - Tuần 22 | ...
Ông vua nghề mộc (Giới hạn tài khoản >= 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
 • Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... (không tính Gỗ mua trong Shop)
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 555
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
(*) Chỉ khi nhận vật phẩm Wood sẽ được tính điểm. Những loại gỗ khác như Hard Wood sẽ không được tính điểm.
Chúa tể xây dựng (Giới hạn tài khoản >= 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (không tính Đá mua trong Shop)
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 456
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Trùm cuối bán bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Bò cho NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên
 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm được bán như sau:
  • Item Common + 1 điểm
  • Item Rare + 2 điểm
  • Item Super Rare + 3 điểm
  • Item Legendary + 5 điểm
  • Item Epic + 10 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Thái tử Giò lụa (Giới hạn tài khoản >= 50.000 ME & Level >= 25)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần thu hoạch Heo trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 25 trở lên
 • Mỗi lần thu hoạch Heo sẽ + 1 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 50.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <50.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 64.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Last modified 1yr ago