📚Info

  • Market là nơi người chơi có thể rao bán những vật phẩm NFT của mình bằng FAME. Người chơi có thể mua bán những vật phẩm NFT như Hero, Land, Vũ khí, Phương tiện di chuyển, Certificate ... từ những người chơi khác sử dụng token FAME.

  • Khi vật phẩm đang rao bán được mua, vật phẩm của Người Bán sẽ tự động biến mất khỏi hòm đồ và vật phẩm sẽ xuất hiện ngay lập tức trong hòm đồ của Người Mua.

(*) Khi người chơi rao bán vật phẩm trên Market, vật phẩm sẽ bị khóa và không thể sử dụng cho tới khi người chơi gỡ rao bán vật phẩm trên Market.

Last updated