Tuần 9

Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản < 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <1.680 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=1680 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Đại gia ME (Giới hạn tài khoản <= 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer tích lũy và sở hữu trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 1680 (các account có Tổng tài sản > 1680 ME không được phép đăng ký)

 • Hệ thống chỉ tính số ME hiện có trong game của Account đăng ký (không tính số ME đã dùng để giao dịch mua/bán trong suốt quá trình đua top)

 • Với mỗi 1 ME trong tài khoản, sẽ được tính là 1 Point (điểm) trong BXH.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để được nhận thưởng: 246

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đại gia gà (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Gà từ NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên

 • Mỗi lần mua gà tại NPC sẽ được tính Point như sau:

  • Gà thường: + 1 điểm

  • Gà biến dị 1: + 2 điểm

  • Gà biến dị 2: + 3 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 16.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 5 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 680

 • Reward Pool Cập nhật sau.

Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >=15)
 • Đây là loại đua top về số Đá đã đập thành công trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi loại Đá được đập thành công, hệ thống sẽ tăng một số Point (điểm) tương ứng trong BXH:

  • Đá nhỏ (1x1) = 1 điểm

  • Đá cứng (1x1) = 3 điểm

  • Tảng đá to (2x2) = 20 điểm

  • Tảng đá khổng lồ (3x3) = 50 điểm

  (*) Trường hợp nếu đập đá to và khổng lồ rơi ra đá nhỏ hơn, thì phải đập hết đống đá đó mới được tính điểm

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 678.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đại gia bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Bò từ NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên

 • Mỗi lần mua bò tại NPC sẽ được tính Point như sau:

  • Bò thường: + 1 điểm

  • Bò biến dị 1: + 2 điểm

  • Bò biến dị 2: + 3 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 8.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated