Tuần 31

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 31

Top race rules - Tuần 31 | ...

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Kiếp Đỏ Đen (5000 ME < GHTS < 200.000 ME)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME kiếm được từ chức năng Lucky Number

 • Giới hạn đăng ký : Lv 1 trở lên

 • Mỗi lần trúng 1 ME từ chức năng Lucky Number thì được +1 điểm

 • Giới hạn số dư ME : > 5000 và < 200.000 ME

 • Điểm tối thiểu cần đạt được để nhận giải là 90.000

 • Cuộc đua này kèo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Ma Tốc Độ (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về lần người chơi vào đua nhiều nhất và đạt thành tích tốt nhất

 • Giới hạn đăng ký : Lv 1 trở lên

 • Mỗi lần tham gia Racing thì sẽ được : cộng 10 điểm

 • Dựa vào thứ hạng kết thúc mỗi vòng đua : cộng (20-thứ hạng trong vòng đua) điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME : > 0 ME

 • Số điểm tối thiểu để nhận thưởng là : 100

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc.(Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Reward pool sẽ cập nhật sau

Vua Tốc Độ (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top elo trong mode Amazing Race PvP

 • Không có giới hạn Level Account

 • Không giới hạn tổng tài sản ME

 • Điểm Elo ranking trong mode PvP Racing chính là số điểm mà người chơi nhận được

 • Số điểm tối thiểu người chơi cần đạt được là: 1100 điểm

 • Số trận tham gia tối thiểu : 25 trận

 • Reward Pool cập nhật sau phụ thuộc vào số người tham gia và đạt giải

Vua Vòng Quay (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top tổng số lượt quay lucky wheel

 • Không có giới hạn Level Account

 • Không giới hạn tổng tài sản ME

 • Với mỗi 1 lần quay sẽ tương ưng với 1 điểm

 • Số điểm tối thiểu người chơi cần đạt được là: 30

 • Reward Pool cập nhật sau phụ thuộc vào số người tham gia và đạt giải

Last updated