Getting started

Gamer vào vai 1 nhân viên văn phòng XX cô đơn, có sở thích cắm trại độc hành - Solo camping. Trong 1 lần căm trại trên núi, cơn bão lớn đột ngột ập đến khiến cho lều trại bay mất, XX phải tìm chỗ trú trong 1 cái hang gần đó. Tuy nhiên, XX đi vào càng sâu thì thấy càng rộng, tình cờ khởi động vòng tròn ma thuật dịch chuyển, đẩy XX vào thế giới Fantasy.

Last updated