🎮Control

Phím

Phím

Công dụng

W, A, S, D

W: Di chuyển lên S: Di chuyển xuống A: Move left D: Move right

Left click

Tương tác chính

Right click

Tương tác phụ

B

Mở ba lô

V

Mở/Đóng thanh dùng nhanh ba lô

1->9

Nút dùng nhanh slot balô

P

Cài đặt

M

Mở bản đồ

Last updated