Links
🎮

Control

Phím
Text
Phím
Công dụng
W, A, S, D
W: Di chuyển lên S: Di chuyển xuống A: Move left D: Move right
Left click
Tương tác chính
Right click
Tương tác phụ
B
Mở ba lô
V
Mở/Đóng thanh dùng nhanh ba lô
1->9
Nút dùng nhanh slot balô
P
Cài đặt
M
Mở bản đồ