🍎Food

Thức ăn là vật phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Người chơi có thể nấu được những món ăn từ chính những nông sản mà mình thu hoạch được. Mỗi món ăn khi sử dụng sẽ có tác dụng riêng. Hiện tại người chơi có thể mua các món ăn tại NPC Merchant.

Dưới đây là danh sách món ăn, tác dụng và giá bán của từng món.

Last updated