📒Seasonal Event Past

EVENT The rising of the EXP

Sự kiện The rising of the EXP đã diễn ra. Cùng CPO Tuấn Lê tham gia sự kiện để có thể nhận được nhiều phần thưởng kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để có thể nhận nhiều kinh nghiệm để lên Level nhanh chóng.

1. Thời gian sự kiên (Event time)

Sự kiện sẽ diễn ra trong 7 ngày. Người chơi chỉ có thể nhận phần thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thời gian bắt đầu: 00:00:00 ngày 21/07/2022

Thời gian kết thúc: 23:59:59 ngày 27/07/2022

2. Luật (Rule)

  • Trong thời gian Sự kiện, người chơi có thể tìm NPC CPO Tuấn Lê để có thể mở bảng Sự kiện Level Up.

  • Trong 7 ngày sự kiện, mỗi khi người chơi hoàn thành Nhiệm vụ hàng ngày, tổng số nhiệm vụ sẽ được ghi lại và tổng số nhiệm vụ người chơi có thể tích lũy là 63 Nhiệm vụ. Số nhiệm vụ tích lũy chỉ được tính trong khoảng thời gian sự kiện đang diễn ra.

  • Khi người chơi tích lũy đủ đến mốc nhận thưởng, khi đó có thể ấn nút Claim để nhận phần thưởng.

  • Mỗi nhiệm vụ hoàn thành, 1 điểm sẽ sáng. Khi người chơi đạt mốc sẽ có phần thưởng để nhận.

(*) Khi có phần thưởng có thể nhận, trên đầu NPC Tuấn Lê sẽ xuất hiện dấu "?" thông báo.

3. Phần thưởng (Reward)

Dưới đây là bảng mốc phần thưởng:

Lunar New Year

1. About

Để chào mừng năm mới, Sự kiện bắn pháo hoa nhận lì xì nhận thưởng sẽ được tổ chức cho người chơi trong ba ngày. Mỗi ngày người chơi sẽ đến NPC Hổ để bắn pháo hoa sau đó nhận lì xì.

Note: Mỗi ngày người chơi được bắn pháo hoa và nhận lì xì 1 lần.

2. Reward

Danh sách phần thưởng lì xì có thể nhận sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên theo bảng dưới đây.

Note: Chỉ có thể nhận phần thưởng Voucher NFT duy nhất 1 lần.

Last updated