Links
🌀

Super Wheel

Đây là vòng quay may mắn trúng thưởng các loại vé mở rộng. Mỗi lần quay sẽ cần 30 FAME để có thể quay.

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG SUPER WHEEL

STT
Tên phần thưởng
Số lượng
1
Expand Backpack Ticket
5
2
Green Certificate
1
3
Blue Certificate
1
4
Purple Certificate
1
5
Yellow Certificate
1
6
Iron
50