📤Daily Quest

Nhiệm vụ hàng ngày là nhiệm vụ mà người chơi có thể hoàn thành 1 lần mỗi ngày. Nhiệm vụ hàng ngày sẽ bao gồm những hoạt động hàng ngày người chơi thường làm. Những nhiệm vụ này sẽ được làm mới mỗi ngày vào lúc 00:00 (UTC+7).

1. Độ khó (Difficulty)

Nhiệm vụ hàng ngày sẽ được chia làm 5 độ khó: Dễ, Thường, Khó, Rất Khó, Siêu Khó. Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ phân chia theo độ khó.

 1. Ăn 2 trứng rán

 2. Bán 5 củ cà rốt cho NPC

 3. Bán 5 củ hành cho NPC

 4. Bán 5 củ khoai tây cho NPC

 5. Bán 8 item cho NPC

 6. Di chuyển được 400 ô

 7. Gieo 4 hạt giống hành

 8. Gieo 6 hạt giống khoai tây

 9. Gieo 8 hạt giống cà rôt

 10. Kiếm được 25 $ME từ bán item cho NPC

 11. Lấy được 10 mảnh gỗ từ chặt cây

 12. Lấy được 20 mảnh đá từ đập đá

 13. Mua 10 hạt giống khoai tây

 14. Mua 10 item từ NPC

 15. Mua 4 hạt giống hành

 16. Mua 8 hạt giống cà rôt

 17. Mua item từ NPC có giá tri tổng cộng 20 $ME

 18. Số lần sử dụng bình nước đạt 15 lần

 19. Số lần sử dụng cuốc chim để cuốc đá đạt 15 lần

 20. Số lần sử dụng cuốc đạt 15 lần

 21. Số lần sử dụng rìu đạt 15 lần

 22. Thu hoạch 5 củ cà rốt

 23. Thu hoạch 5 củ hành

 24. Thu hoạch 5 củ khoai tây

 25. Tổng timeplay đạt 15 phút

 26. Tưới nước cà rốt 5 lần

 27. Tưới nước hành 5 lần

 28. Tưới nước khoai tây 5 lần

2. Phần thưởng (Reward)

Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ được chia làm hai loại: Phần thưởng nhiệm vụ và phần thưởng hàng ngang/dọc. Mỗi khi người chơi hoàn thành 1 nhiệm vụ trong bảng Nhiệm vụ hàng ngày sẽ được nhận ngẫu nhiên phần thưởng. Khi người chơi hoàn thành 3 nhiệm vụ theo hàng ngang hoặc hàng dọc trong bảng Nhiệm vụ hàng ngày sẽ nhận được phần thưởng. Phần thưởng theo Hàng/Dọc sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấp độ của người chơi.

Dưới đây là danh sách phần thưởng của 2 loại.

 1. Khi người chơi hoàn thành một nhiệm vụ trong Nhiệm vụ hàng ngày, người chơi sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên trong bảng bên dưới

Reward TypeValue MinValue Max

$ME

5

10

Wood

3

5

Stone

3

5

Onion Seed

1

3

Fried Egg

1

2

2. Khi người chơi nhận phần thưởng theo hàng ngang hoặc hàng dọc, người chơi có thể nhận phần thưởng ngẫu nhiên và chất lượng trong bảng sau

Reward TypeValue MinValue Max

$ME

50

100

Wood

10

20

Stone

15

30

Fried Egg

1

3

Omelet

1

2

Ginger Seed

1

3

Wheat Seed

1

3

Rice Seed

1

3

Apple Seed

1

1

Rose Seed

1

1

Khi người chơi nhận được phần thưởng hoàn thành tất cả Nhiệm vụ hàng ngày, người chơi có thể nhận được phần thưởng ngẫu nhiên và chất lượng trong bảng

No.Reward TypeValue MinValue Max

1

Green Certificate

1

2

2

Blue Certificate

1

1

3

Purple Certificate

1

1

4

Yellow Certificate

1

1

3. Luật (Rule)

Người chơi được phép thay đổi nhiệm vụ thuộc mỗi ô trong bảng sang một nhiệm vụ khác cùng độ khó. Tổng số lần đổi một ngày có thể đổi bao gồm 5 lần. Người chơi được 1 lần đổi nhiệm vụ miễn phí, sau đó có 4 lượt đổi sử dụng $ME.

Mỗi khi hoàn thành 1 quest người chơi sẽ được nhận quà. Khi hoàn thành 3 quest thuộc 1 cột hoặc 1 hàng trong bảng người chơi cũng sẽ được nhận quà.

Toàn bộ tiến trình, nhiệm vụ và quà chưa nhận sẽ bị reset và xóa bỏ khi qua ngày tiếp theo.

Trong trường hợp nếu có nhiều quest có cùng điều kiện hoàn thành sẽ ưu tiên tính theo thứ tự trên trước dưới sau, trái trước phải sau.

4. Vòng quay may mắn (Lucky spin)

Người chơi khi hoàn thành nhiệm vụ đạt các mốc 3-6-9 sẽ được nhận 1 vé quay Lucky Spin (Tổng 3 vé mỗi ngày).

5. Người chơi mới (Newbie): Lv.1 - Lv.5

Đối với những tân thủ mới bắt đầu game từ Level 1 đến Level 5, hệ thống Daily Quest sẽ chọn bảng nhiệm vụ dễ hơn nhằm hỗ trợ làm quen với Farm Me. Phần thưởng nhiệm vụ vẫn sẽ như bảng level 5 trở lên.

Last updated