Links
Comment on page
📤

Daily Quest

Nhiệm vụ hàng ngày là nhiệm vụ mà người chơi có thể hoàn thành 1 lần mỗi ngày. Nhiệm vụ hàng ngày sẽ bao gồm những hoạt động hàng ngày người chơi thường làm. Những nhiệm vụ này sẽ được làm mới mỗi ngày vào lúc 00:00 (UTC+7).

1. Độ khó (Difficulty)

Nhiệm vụ hàng ngày sẽ được chia làm 5 độ khó: Dễ, Thường, Khó, Rất Khó, Siêu Khó. Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ phân chia theo độ khó.
Dễ
Thường
Khó
Rất khó
Siêu khó
 1. 1.
  Ăn 2 trứng rán
 2. 2.
  Bán 5 củ cà rốt cho NPC
 3. 3.
  Bán 5 củ hành cho NPC
 4. 4.
  Bán 5 củ khoai tây cho NPC
 5. 5.
  Bán 8 item cho NPC
 6. 6.
  Di chuyển được 400 ô
 7. 7.
  Gieo 4 hạt giống hành
 8. 8.
  Gieo 6 hạt giống khoai tây
 9. 9.
  Gieo 8 hạt giống cà rôt
 10. 10.
  Kiếm được 25 $ME từ bán item cho NPC
 11. 11.
  Lấy được 10 mảnh gỗ từ chặt cây
 12. 12.
  Lấy được 20 mảnh đá từ đập đá
 13. 13.
  Mua 10 hạt giống khoai tây
 14. 14.
  Mua 10 item từ NPC
 15. 15.
  Mua 4 hạt giống hành
 16. 16.
  Mua 8 hạt giống cà rôt
 17. 17.
  Mua item từ NPC có giá tri tổng cộng 20 $ME
 18. 18.
  Số lần sử dụng bình nước đạt 15 lần
 19. 19.
  Số lần sử dụng cuốc chim để cuốc đá đạt 15 lần
 20. 20.
  Số lần sử dụng cuốc đạt 15 lần
 21. 21.
  Số lần sử dụng rìu đạt 15 lần
 22. 22.
  Thu hoạch 5 củ cà rốt
 23. 23.
  Thu hoạch 5 củ hành
 24. 24.
  Thu hoạch 5 củ khoai tây
 25. 25.
  Tổng timeplay đạt 15 phút
 26. 26.
  Tưới nước cà rốt 5 lần
 27. 27.
  Tưới nước hành 5 lần
 28. 28.
  Tưới nước khoai tây 5 lần
 1. 1.
  Ăn 3 Omlete
 2. 2.
  Bán 1 hoa hồng đỏ
 3. 3.
  Bán 1 hoa oải hương
 4. 4.
  Bán 10 củ cà rốt
 5. 5.
  Bán 10 củ hành
 6. 6.
  Bán 10 củ khoai tây
 7. 7.
  Bán 15 Item cho NPC
 8. 8.
  Bán 2 cây Lúa gạo
 9. 9.
  Bán 2 quả Táo
 10. 10.
  Bán 3 củ Gừng
 11. 11.
  Bán 5 lúa mỳ
 12. 12.
  Di chuyển được 800 ô
 13. 13.
  Gieo 1 hạt giống hoa hồng đỏ
 14. 14.
  Gieo 1 hạt giống hoa oải hương
 15. 15.
  Gieo 12 hạt giống cà rốt
 16. 16.
  Gieo 15 hạt giống khoai tây
 17. 17.
  Gieo 2 hạt giống Táo
 18. 18.
  Gieo 3 hạt giống Lúa gạo
 19. 19.
  Gieo 4 hạt giống Gừng
 20. 20.
  Gieo 5 hạt giống lúa mỳ
 21. 21.
  Gieo 8 hạt giống hành
 22. 22.
  Kiếm được 50 $ME từ bán item cho NPC
 23. 23.
  Lấy được 20 mảnh gỗ từ chặt cây
 24. 24.
  Lấy được 40 đá từ đập đá
 25. 25.
  Mua 1 hạt giống hoa hồng đỏ
 26. 26.
  Mua 1 hạt giống hoa oải hương
 27. 27.
  Mua 16 hạt giống cà rôt
 28. 28.
  Mua 2 hạt giống Táo
 29. 29.
  Mua 20 hạt giống khoai tây
 30. 30.
  Mua 25 item từ NPC
 31. 31.
  Mua 3 hạt giống Lúa gạo
 32. 32.
  Mua 3 Omlete từ NPC
 33. 33.
  Mua 4 hạt giống Gừng
 34. 34.
  Mua 5 hạt giống lúa mỳ
 35. 35.
  Mua 5 trứng rán từ NPC
 36. 36.
  Mua 8 hạt giống hành
 37. 37.
  Mua item từ NPC có giá tri tổng cộng 40 $ME
 38. 38.
  Nhặt được 1 quả Dâu tây
 39. 39.
  Số lần sử dụng bình nước đạt 40 lần
 40. 40.
  Số lần sử dụng cuốc chim để cuốc đá đạt 40 lần
 41. 41.
  Số lần sử dụng cuốc đạt 40 lần
 42. 42.
  Số lần sử dụng rìu đạt 40 lần
 43. 43.
  Thu hoạch 1 cây hoa hồng đỏ
 44. 44.
  Thu hoạch 1 cây hoa oải hương
 45. 45.
  Thu hoạch 10 củ cà rốt
 46. 46.
  Thu hoạch 10 củ hành
 47. 47.
  Thu hoạch 10 củ khoai tây
 48. 48.
  Thu hoạch 2 cây Lúa gạo
 49. 49.
  Thu hoạch 2 quả Táo
 50. 50.
  Thu hoạch 3 củ Gừng
 51. 51.
  Thu hoạch 5 cây lúa mỳ
 52. 52.
  Thu hoạch được 10 cây nấm thường
 53. 53.
  Thu hoạch được 2 cây mộc nhĩ
 54. 54.
  Tổng timeplay đạt 30 phút
 55. 55.
  Tưới nước cà rốt 10 lần
 56. 56.
  Tưới nước Gừng 8 lần
 57. 57.
  Tưới nước hành 10 lần
 58. 58.
  Tưới nước hoa hồng đỏ 3 lần
 59. 59.
  Tưới nước hoa oải hương 3 lần
 60. 60.
  Tưới nước khoai tây 10 lần
 61. 61.
  Tưới nước Lúa gạo 6 lần
 62. 62.
  Tưới nước lúa mỳ 10 lần
 63. 63.
  Tưới nước Táo 4 lần
 1. 1.
  Ăn 6 Omlete
 2. 2.
  Bán 1 hoa tulip
 3. 3.
  Bán 15 củ cà rôt
 4. 4.
  Bán 15 củ hành
 5. 5.
  Bán 2 bông Hoa hồng trắng
 6. 6.
  Bán 2 hoa hồng đỏ
 7. 7.
  Bán 2 hoa oải hương
 8. 8.
  Bán 20 củ khoai tây
 9. 9.
  Bán 3 quả Dưa hấu
 10. 10.
  Bán 45 item cho NPC
 11. 11.
  Bán 5 bông Hoa cúc
 12. 12.
  Bán 5 cây Lúa gạo
 13. 13.
  Bán 5 củ Gừng
 14. 14.
  Bán 5 hoa hướng dương
 15. 15.
  Bán 5 quả Chanh vàng
 16. 16.
  Bán 5 quả Táo
 17. 17.
  Bán 6 bắp ngô
 18. 18.
  Bán 6 lúa mỳ
 19. 19.
  Bán 8 quả dưa chuột
 20. 20.
  Di chuyển được 1200 ô
 21. 21.
  Gieo 10 hạt giống Gừng
 22. 22.
  Gieo 16 hạt giống hành
 23. 23.
  Gieo 18 hạt giống cà
 24. 24.
  Gieo 2 hạt giống Hoa cúc
 25. 25.
  Gieo 2 hạt giống hoa hồng đỏ
 26. 26.
  Gieo 2 hạt giống Hoa hồng trắng
 27. 27.
  Gieo 2 hạt giống hoa hướng dương
 28. 28.
  Gieo 2 hạt giống hoa oải hương
 29. 29.
  Gieo 2 hạt giống hoa tulip
 30. 30.
  Gieo 24 hạt giống khoai tây
 31. 31.
  Gieo 5 hạt giống Chanh vàng
 32. 32.
  Gieo 5 hạt giống Dưa hấu
 33. 33.
  Gieo 5 hạt giống Táo
 34. 34.
  Gieo 6 hạt giống ngô
 35. 35.
  Gieo 8 hạt giống dưa chuột
 36. 36.
  Gieo 8 hạt giống Lúa gạo
 37. 37.
  Gieo 8 hạt giống lúa mỳ
 38. 38.
  Kiếm được 75 $ME từ bán item cho NPC
 39. 39.
  Lấy được 40 mảnh gỗ từ chặt cây
 40. 40.
  Lấy đươc 80 đá từ đập đá
 41. 41.
  Mua 1 hạt giống hoa tulip
 42. 42.
  Mua 10 hạt giống Gừng
 43. 43.
  Mua 10 trứng rán từ NPC
 44. 44.
  Mua 16 hạt giống hành
 45. 45.
  Mua 2 hạt giống Hoa cúc
 46. 46.
  Mua 2 hạt giống hoa hồng đỏ
 47. 47.
  Mua 2 hạt giống Hoa hồng trắng
 48. 48.
  Mua 2 hạt giống hoa hướng dương
 49. 49.
  Mua 2 hạt giống hoa oải hương
 50. 50.
  Mua 20 hạt giống cà rôt
 51. 51.
  Mua 36 hạt giống khoai tây
 52. 52.
  Mua 5 hạt giống Chanh vàng
 53. 53.
  Mua 5 hạt giống Dưa hấu
 54. 54.
  Mua 5 hạt giống Táo
 55. 55.
  Mua 50 item từ NPC
 56. 56.
  Mua 6 hạt giống ngô
 57. 57.
  Mua 7 Omlete từ NPC
 58. 58.
  Mua 8 hạt giống dưa chuột
 59. 59.
  Mua 8 hạt giống Lúa gạo
 60. 60.
  Mua 8 hạt giống lúa mỳ
 61. 61.
  Mua item từ NPC có giá trị tổng cộng 60 $ME
 62. 62.
  Nhặt được 5 quả Dâu tây
 63. 63.
  Số lần sử dụng bình nước đạt 120 lần
 64. 64.
  Số lần sử dụng cuốc chim để cuốc đá đạt 120 lần
 65. 65.
  Số lần sử dụng cuốc đạt 120 lần
 66. 66.
  Số lần sử dụng rìu đạt 120 lần
 67. 67.
  Thu hoạch 1 cây hoa tulip
 68. 68.
  Thu hoạch 15 củ cà rôt
 69. 69.
  Thu hoạch 15 củ hành
 70. 70.
  Thu hoạch 2 bông Hoa hồng trắng
 71. 71.
  Thu hoạch 2 cây hoa hồng đỏ
 72. 72.
  Thu hoạch 2 cây hoa hướng dương
 73. 73.
  Thu hoạch 2 cây hoa oải hương
 74. 74.
  Thu hoạch 20 củ khoai tây
 75. 75.
  Thu hoạch 3 quả Dưa hấu
 76. 76.
  Thu hoạch 5 bông Hoa cúc
 77. 77.
  Thu hoạch 5 cây Lúa gạo
 78. 78.
  Thu hoạch 5 củ Gừng
 79. 79.
  Thu hoạch 5 quả Chanh vàng
 80. 80.
  Thu hoạch 5 quả Táo
 81. 81.
  Thu hoạch 6 bắp ngô
 82. 82.
  Thu hoạch 6 cây lúa mỳ
 83. 83.
  Thu hoạch 8 quả dưa chuột
 84. 84.
  Thu hoạch được 5 cây mộc nhĩ
 85. 85.
  Thu hoạch được 20 cây nấm thường
 86. 86.
  Thu hoạch được 3 cây nấm hương
 87. 87.
  Tổng timeplay đạt 90 phút
 88. 88.
  Tưới nước cây Chanh vàng 8 lần
 89. 89.
  Tưới nước cây Dưa hấu 8 lần
 90. 90.
  Tưới nước cây Hoa cúc 2 lần
 91. 91.
  Tưới nước cây Hoa hồng trắng 5 lần
 92. 92.
  Tưới nước Gừng 12 lần
 93. 93.
  Tưới nước Lúa gạo 10 lần
 94. 94.
  Tưới nước Táo 8 lần
 1. 1.
  Ăn 400 Phở
 2. 2.
  Ăn 500 Omlete
 3. 3.
  Bán 10 quả dưa chuột
 4. 4.
  Bán 110 bông Hoa hồng trắng
 5. 5.
  Bán 120 quả Dưa hấu
 6. 6.
  Bán 1200 item cho NPC
 7. 7.
  Bán 130 hoa hướng dương
 8. 8.
  Bán 150 hoa oải hương
 9. 9.
  Bán 180 hoa hồng đỏ
 10. 10.
  Bán 180 quả Chanh vàng
 11. 11.
  Bán 20 bắp ngô
 12. 12.
  Bán 200 cây Lúa gạo
 13. 13.
  Bán 200 quả Táo
 14. 14.
  Bán 30 hoa tulip
 15. 15.
  Bán 360 củ Gừng
 16. 16.
  Bán 400 lúa mỳ
 17. 17.
  Bán 480 củ cà rôt
 18. 18.
  Bán 500 củ hành
 19. 19.
  Bán 550 củ khoai tây
 20. 20.
  Bán 85 bông Hoa cúc
 21. 21.
  Di chuyển được 2400 ô
 22. 22.
  Gieo 120 hạt giống Hoa hồng trắng
 23. 23.
  Gieo 250 hạt giống Chanh vàng
 24. 24.
  Gieo 250 hạt giống Dưa hấu
 25. 25.
  Gieo 270 hạt giống Táo
 26. 26.
  Gieo 340 hạt giống Lúa gạo
 27. 27.
  Gieo 350 hạt giống lúa mỳ
 28. 28.
  Gieo 360 hạt giống Gừng
 29. 29.
  Gieo 400 hạt giống cà rôt
 30. 30.
  Gieo 420 hạt giống hành
 31. 31.
  Gieo 450 hạt giống khoai tây
 32. 32.
  Gieo 60 hạt giống dưa chuột
 33. 33.
  Gieo 75 hạt giống ngô
 34. 34.
  Gieo 95 hạt giống Hoa cúc
 35. 35.
  Kiếm được 2500 $ME từ bán item cho NPC
 36. 36.
  Lấy được 850 mảnh gỗ từ chặt cây
 37. 37.
  Lấy đươc 1000 đá từ đập đá
 38. 38.
  Mua 100 hạt giống hoa hướng dương
 39. 39.
  Mua 1000 item từ NPC
 40. 40.
  Mua 115 hạt giống hoa oải hương
 41. 41.
  Mua 120 hạt giống Hoa hồng trắng
 42. 42.
  Mua 125 hạt giống hoa hồng đỏ
 43. 43.
  Mua 250 hạt giống Dưa hấu
 44. 44.
  Mua 270 hạt giống Chanh vàng
 45. 45.
  Mua 300 hạt giống Táo
 46. 46.
  Mua 340 hạt giống Lúa gạo
 47. 47.
  Mua 350 hạt giống lúa mỳ
 48. 48.
  Mua 360 hạt giống Gừng
 49. 49.
  Mua 400 hạt giống cà rôt
 50. 50.
  Mua 400 Phở từ NPC
 51. 51.
  Mua 450 hạt giống hành
 52. 52.
  Mua 500 hạt giống khoai tây
 53. 53.
  Mua 500 Omlete từ NPC
 54. 54.
  Mua 600 trứng rán từ NPC
 55. 55.
  Mua 75 hạt giống dưa chuột
 56. 56.
  Mua 80 hạt giống ngô
 57. 57.
  Mua 90 hạt giống hoa tulip
 58. 58.
  Mua 95 hạt giống Hoa cúc
 59. 59.
  Mua item từ NPC có giá trị tổng cộng 1500 $ME
 60. 60.
  Nhặt được 8 quả Dâu tây
 61. 61.
  Số lần sử dụng bình nước đạt 550 lần
 62. 62.
  Số lần sử dụng cuốc chim để cuốc đá đạt 550 lần
 63. 63.
  Số lần sử dụng cuốc đạt 550 lần
 64. 64.
  Số lần sử dụng rìu đạt 550 lần
 65. 65.
  Thu hoạch 100 cây hoa hướng dương
 66. 66.
  Thu hoạch 110 bông Hoa hồng trắng
 67. 67.
  Thu hoạch 110 cây hoa oải hương
 68. 68.
  Thu hoạch 120 cây hoa hồng đỏ
 69. 69.
  Thu hoạch 120 quả Dưa hấu
 70. 70.
  Thu hoạch 15 quả dưa chuột
 71. 71.
  Thu hoạch 180 quả Chanh vàng
 72. 72.
  Thu hoạch 200 cây Lúa gạo
 73. 73.
  Thu hoạch 200 quả Táo
 74. 74.
  Thu hoạch 25 bắp ngô
 75. 75.
  Thu hoạch 30 cây hoa tulip
 76. 76.
  Thu hoạch 280 cây lúa mỳ
 77. 77.
  Thu hoạch 310 củ cà rôt
 78. 78.
  Thu hoạch 330 củ Gừng
 79. 79.
  Thu hoạch 330 củ hành
 80. 80.
  Thu hoạch 350 củ khoai tây
 81. 81.
  Thu hoạch 85 bông Hoa cúc
 82. 82.
  Thu hoạch được 1 cây nấm truffle đen
 83. 83.
  Thu hoạch được 10 cây mộc nhĩ
 84. 84.
  Thu hoạch được 8 cây nấm hương
 85. 85.
  Thu hoạch được 60 cây nấm thường
 86. 86.
  Tổng timeplay đạt 120 phút
 87. 87.
  Tưới nước cây Chanh vàng 300 lần
 88. 88.
  Tưới nước cây Dưa hấu 300 lần
 89. 89.
  Tưới nước cây Hoa cúc 150 lần
 90. 90.
  Tưới nước cây Hoa hồng trắng 250 lần
 91. 91.
  Tưới nước Gừng 450 lần
 92. 92.
  Tưới nước Lúa gạo 450 lần
 93. 93.
  Tưới nước Táo 360 lần
 1. 1.
  Ăn 630 Phở
 2. 2.
  Ăn 850 Omlete
 3. 3.
  Bán 550 củ hành
 4. 4.
  Bán 600 củ khoai tây
 5. 5.
  Bán 190 bông Hoa cúc
 6. 6.
  Bán 2000 item cho NPC
 7. 7.
  Bán 240 bông Hoa hồng trắng
 8. 8.
  Bán 25 quả dưa chuột
 9. 9.
  Bán 200 quả Dưa hấu
 10. 10.
  Bán 180 hoa hướng dương
 11. 11.
  Bán 280 hoa oải hương
 12. 12.
  Bán 320 hoa hồng đỏ
 13. 13.
  Bán 280 quả Chanh vàng
 14. 14.
  Bán 50 bắp ngô
 15. 15.
  Bán 400 quả Táo
 16. 16.
  Bán 70 hoa tulip
 17. 17.
  Bán 480 cây Lúa gạo
 18. 18.
  Bán 450 củ Gừng
 19. 19.
  Bán 450 lúa mỳ
 20. 20.
  Bán 500 củ cà rôt
 21. 21.
  Di chuyển được 2400 ô
 22. 22.
  Gieo 600 hạt giống khoai tây
 23. 23.
  Gieo 120 hạt giống dưa chuột
 24. 24.
  Gieo 150 hạt giống ngô
 25. 25.
  Gieo 190 hạt giống Hoa cúc
 26. 26.
  Gieo 240 hạt giống Hoa hồng trắng
 27. 27.
  Gieo 250 hạt giống Dưa hấu
 28. 28.
  Gieo 280 hạt giống Chanh vàng
 29. 29.
  Gieo 400 hạt giống Táo
 30. 30.
  Gieo 450 hạt giống Lúa gạo
 31. 31.
  Gieo 450 hạt giống Gừng
 32. 32.
  Gieo 450 hạt giống lúa mỳ
 33. 33.
  Gieo 450 hạt giống cà rôt
 34. 34.
  Gieo 500 hạt giống hành
 35. 35.
  Kiếm được 3000 $ME từ bán item cho NPC
 36. 36.
  Lấy được 1000 mảnh gỗ từ chặt cây
 37. 37.
  Lấy đươc 1250 đá từ đập đá
 38. 38.
  Mua 650 hạt giống lúa mỳ
 39. 39.
  Mua 700 hạt giống cà rôt
 40. 40.
  Mua 800 trứng rán từ NPC
 41. 41.
  Mua 750 hạt giống hành
 42. 42.
  Mua 150 hạt giống dưa chuột
 43. 43.
  Mua 780 hạt giống khoai tây
 44. 44.
  Mua 120 hạt giống ngô
 45. 45.
  Mua 195 hạt giống Hoa cúc
 46. 46.
  Mua 280 hạt giống Hoa hồng trắng
 47. 47.
  Mua 350 hạt giống Dưa hấu
 48. 48.
  Mua 1500 item từ NPC
 49. 49.
  Mua 180 hạt giống hoa tulip
 50. 50.
  Mua 230 hạt giống hoa hướng dương
 51. 51.
  Mua 270 hạt giống hoa oải hương
 52. 52.
  Mua 300 hạt giống hoa hồng đỏ
 53. 53.
  Mua 600 hạt giống Chanh vàng
 54. 54.
  Mua 630 Phở từ NPC
 55. 55.
  Mua 450 hạt giống Táo
 56. 56.
  Mua 620 hạt giống Lúa gạo
 57. 57.
  Mua 680 hạt giống Gừng
 58. 58.
  Mua 700 Omlete từ NPC
 59. 59.
  Mua item từ NPC có giá trị tổng cộng 3200 $ME
 60. 60.
  Nhặt được 10 quả Dâu tây
 61. 61.
  Số lần sử dụng bình nước đạt 880 lần
 62. 62.
  Số lần sử dụng cuốc chim để cuốc đá đạt 880 lần
 63. 63.
  Số lần sử dụng cuốc đạt 880 lần
 64. 64.
  Số lần sử dụng rìu đạt 880 lần
 65. 65.
  Thu hoạch 110 quả dưa chuột
 66. 66.
  Thu hoạch 120 bắp ngô
 67. 67.
  Thu hoạch 130 bông Hoa cúc
 68. 68.
  Thu hoạch 150 cây hoa tulip
 69. 69.
  Thu hoạch 180 cây hoa hướng dương
 70. 70.
  Thu hoạch 220 bông Hoa hồng trắng
 71. 71.
  Thu hoạch 250 cây hoa oải hương
 72. 72.
  Thu hoạch 200 quả Dưa hấu
 73. 73.
  Thu hoạch 270 cây hoa hồng đỏ
 74. 74.
  Thu hoạch 280 quả Chanh vàng
 75. 75.
  Thu hoạch 450 cây lúa mỳ
 76. 76.
  Thu hoạch 400 quả Táo
 77. 77.
  Thu hoạch 480 cây Lúa gạo
 78. 78.
  Thu hoạch 500 củ cà rôt
 79. 79.
  Thu hoạch 450 củ Gừng
 80. 80.
  Thu hoạch 550 củ hành
 81. 81.
  Thu hoạch 580 củ khoai tây
 82. 82.
  Thu hoạch được 48 cây mộc nhĩ
 83. 83.
  Thu hoạch được 12 cây nấm hương
 84. 84.
  Thu hoạch được 80 cây nấm thường
 85. 85.
  Thu hoạch được 2 cây nấm truffle đen
 86. 86.
  Tổng timeplay đạt 240 phút
 87. 87.
  Tưới nước cây Chanh vàng 630 lần
 88. 88.
  Tưới nước cây Dưa hấu 350 lần
 89. 89.
  Tưới nước cây Hoa cúc 300 lần
 90. 90.
  Tưới nước cây Hoa hồng trắng 320 lần
 91. 91.
  Tưới nước Gừng 630 lần
 92. 92.
  Tưới nước Lúa gạo 750 lần
 93. 93.
  Tưới nước Táo 600 lần

2. Phần thưởng (Reward)

Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ được chia làm hai loại: Phần thưởng nhiệm vụ và phần thưởng hàng ngang/dọc. Mỗi khi người chơi hoàn thành 1 nhiệm vụ trong bảng Nhiệm vụ hàng ngày sẽ được nhận ngẫu nhiên phần thưởng. Khi người chơi hoàn thành 3 nhiệm vụ theo hàng ngang hoặc hàng dọc trong bảng Nhiệm vụ hàng ngày sẽ nhận được phần thưởng. Phần thưởng theo Hàng/Dọc sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấp độ của người chơi.
Dưới đây là danh sách phần thưởng của 2 loại.
 1. 1.
  Khi người chơi hoàn thành một nhiệm vụ trong Nhiệm vụ hàng ngày, người chơi sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên trong bảng bên dưới
Dễ
Thường
Khó
Rất khó
Siêu khó
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
5
10
Wood
3
5
Stone
3
5
Onion Seed
1
3
Fried Egg
1
2
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
10
20
Potato Seeds
7
15
Carrot Seed
5
10
Onion Seed
3
6
Fried Egg
1
2
Wheat Seed
1
2
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
30
50
Potato Seeds
15
20
Carrot Seed
10
15
Onion Seed
8
16
Wheat Seed
2
4
Fried Egg
2
3
Omelet
1
2
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
200
300
Cabbage Seed
1
3
Corn Seed
1
2
Zucchini Seed
2
3
Omelet
2
3
Phở
1
2
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
300
500
Tomato Seed
2
5
Corn Seed
1
3
Cucumber Seed
1
2
Omelet
6
8
Phở
1
3
2. Khi người chơi nhận phần thưởng theo hàng ngang hoặc hàng dọc, người chơi có thể nhận phần thưởng ngẫu nhiên và chất lượng trong bảng sau
LV.1 - LV.5
LV.6 - LV.15
LV.16 - LV.25
LV.26 - LV.35
LV.36 - LV.45
LV.45+
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
50
100
Wood
10
20
Stone
15
30
Fried Egg
1
3
Omelet
1
2
Ginger Seed
1
3
Wheat Seed
1
3
Rice Seed
1
3
Apple Seed
1
1
Rose Seed
1
1
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
100
150
Wood
10
20
Stone
15
30
Fried Egg
2
3
Omelet
1
3
Ginger Seed
1
3
Rice Seed
1
3
Apple Seed
1
3
Cabbage Seed
1
2
Rose Seed
1
1
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
200
300
Fried Egg
3
5
Omelet
2
3
Rice Seed
2
5
Apple Seed
1
3
Lemon Seed
1
3
Watermelon Seed
1
2
Corn Seed
1
2
Rose Seed
1
1
Lavender Seed
1
1
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
300
500
Omelet
3
5
Phở
1
2
Lemon Seed
2
4
Watermelon Seed
2
3
Corn Seed
2
3
Rose Seed
1
2
Lavender Seed
1
2
White Rose Seed
1
2
Daisy Seed
1
1
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
500
750
Omelet
4
6
Phở
2
4
Watermelon Seed
3
5
Corn Seed
3
5
Rose Seed
1
3
Lavender Seed
1
3
White Rose Seed
1
3
Daisy Seed
1
3
Cucumber Seed
1
2
Reward Type
Value Min
Value Max
$ME
750
1500
Omelet
5
8
Phở
3
5
Watermelon Seed
3
6
Corn Seed
4
6
Lavender Seed
2
4
White Rose Seed
2
4
Sunflower Seed
2
4
Daisy Seed
1
3
Cucumber Seed
1
2
Khi người chơi nhận được phần thưởng hoàn thành tất cả Nhiệm vụ hàng ngày, người chơi có thể nhận được phần thưởng ngẫu nhiên và chất lượng trong bảng
No.
Reward Type
Value Min
Value Max
1
Green Certificate
1
2
2
Blue Certificate
1
1
3
Purple Certificate
1
1
4
Yellow Certificate
1
1

3. Luật (Rule)

Người chơi được phép thay đổi nhiệm vụ thuộc mỗi ô trong bảng sang một nhiệm vụ khác cùng độ khó. Tổng số lần đổi một ngày có thể đổi bao gồm 5 lần. Người chơi được 1 lần đổi nhiệm vụ miễn phí, sau đó có 4 lượt đổi sử dụng $ME.
Mỗi khi hoàn thành 1 quest người chơi sẽ được nhận quà. Khi hoàn thành 3 quest thuộc 1 cột hoặc 1 hàng trong bảng người chơi cũng sẽ được nhận quà.
Toàn bộ tiến trình, nhiệm vụ và quà chưa nhận sẽ bị reset và xóa bỏ khi qua ngày tiếp theo.
Trong trường hợp nếu có nhiều quest có cùng điều kiện hoàn thành sẽ ưu tiên tính theo thứ tự trên trước dưới sau, trái trước phải sau.

4. Vòng quay may mắn (Lucky spin)

Người chơi khi hoàn thành nhiệm vụ đạt các mốc 3-6-9 sẽ được nhận 1 vé quay Lucky Spin (Tổng 3 vé mỗi ngày).

5. Người chơi mới (Newbie): Lv.1 - Lv.5

Đối với những tân thủ mới bắt đầu game từ Level 1 đến Level 5, hệ thống Daily Quest sẽ chọn bảng nhiệm vụ dễ hơn nhằm hỗ trợ làm quen với Farm Me. Phần thưởng nhiệm vụ vẫn sẽ như bảng level 5 trở lên.