📚Info

Đây là tính năng nơi người chơi có thể tạo việc làm hoặc tìm kiếm việc từ người chơi khác.

1. Loại

Hiện tại trong Jobplatform người chơi có thể tạo 2 loại Job như sau:

 • Earn ME: Mục tiêu của loại Job này là kiếm ME.

 • Ranking: Mục tiêu của loại Job này là đua Rank.

 • Earn Ticket: Mục tiêu của loại Job này là kiếm Ticket.

 • Turbo Earn: Loại Job này sẽ bao gồm 2 Task Job nhỏ: đua Rank và kiếm Ticket.

2. Quy tắc

1 Wallet chỉ được cho thuê 1 tài khoản trong 1 thời hạn Job.

1 Tài khoản cày thuê chỉ có thể nhận Job của 1 tài khoản khác trong 1 thời hạn Job. Đối với người cho thuê và người làm thuê, sẽ có những điểm cần lưu ý sau đây:

Đối với người cho thuê:

 • Khi tạo Job mới, người cho thuê sẽ phải mất một tiền phí Tạo Job cần tốn FAME$

 • Khi tạo Job thành công, người cho thuê sẽ phải bỏ thêm phí Deposit đặt cọc bằng với Benefit.

 • Sau khi tạo Job người cho thuê vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin Job (Miễn phí)

 • Sau khi tạo Job người cho thuê vẫn có thể Hủy Job đã tạo.

 • Khi chấp nhận người làm thuê thì sẽ không thể Hủy Job nữa.

 • Sau khi tạo Job thành công, Người cho Thuê sẽ không thể vào Game cho đến khi Job đó hoàn thành hoặc hủy.

Đối với người làm thuê:

 • Khi đăng ký đơn cho Job, người làm thuê sẽ phải bỏ một phí Deposit đặt cọc bằng 50% của Benefit.

 • Sau khi đơn đăng ký Job được chấp thuận, thông tin Account phụ và Password phụ sẽ được gửi vào Mail.

 • Mỗi khi hết thời hạn một Job, số Job thành công và thất bại sẽ được ghi lại và hiển thị Tỉ lệ hoàn thành Job của người làm thuê.

(*) Nếu Job đã có đơn đăng ký làm thuê của người chơi khác sẽ không Hủy được Job.

Last updated