Links

Tuần 38

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 38
Top race rules - Tuần 38 | ...
(*) GHTS: Giới hạn tài sản
Vua Bánh Gối (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng sandwich được sản xuất ra
 • Không có giới hạn level account
 • Không giới hạn tổng tài sản ME
 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm
 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50
Vua Gà Rán (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng Chicken Fried được sản xuất ra
 • Không có giới hạn level account
 • Không giới hạn tổng tài sản ME
 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm
 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50
Vua Phô Mai (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng cheese được sản xuất ra
 • Không có giới hạn level account
 • Không giới hạn tổng tài sản ME
 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm
 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 100
Vua Caramel (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng Caremel được sản xuất trong quá trình diễn ra
 • Không có giới hạn level account
 • Không giới hạn tổng tài sản ME
 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ là 1 điểm
 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50
Last modified 3mo ago