Links
Comment on page
🍀

Lucky Wheel

Đây là vòng quay may mắn trúng thưởng. Người chơi cần có vé để có thể quay vòng quay may mắn (Vé quay có thể lấy được từ làm nhiệm vụ Daily Quest). Mỗi lần quay sẽ cần một ít phí để có thể quay.

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG LUCKY SPIN

STT
Tên phần thưởng
Số lượng
1
Fame
40
2
Fame
100
3
Fame
200
4
ME
1000
5
Lemon Seed
5
6
Red Rose Seed
6
7
Lavender Seed
5
8
Sunflower Seed
4