Tuần 43

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 43

Top race rules - Tuần 43 | ...

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Chúa tể xây dựng (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận được trong forest hoặc trong farm.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (Không tính từ mail hoặc mua từ trong shop hay là trong shop gem)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 5000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Vua Gà Rán (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng Chicken Fried được sản xuất ra

 • Không có giới hạn level account

 • Không giới hạn tổng tài sản ME

 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm

 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

Ông vua nghề mộc (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... (không tính Gỗ mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 5000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Vua Caramel (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng Caremel được sản xuất trong quá trình diễn ra

 • Không có giới hạn level account

 • Không giới hạn tổng tài sản ME

 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ là 1 điểm

 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

Last updated