🍆Crop

Nông sản là sản phẩm thu hoạch được từ việc trồng các loại rau củ, trái cây, hoa từ gieo hạt cho đến khi cây trưởng thành. Nông sản có thể giúp bạn kiếm thêm thu nhập bằng cách bán, hoặc làm nguyên liệu nấu ăn.

Giai đoạn đầu, NPC cơ bản chỉ bán 1 số loại hạt giống nhất định, các loại hạt giống khác sẽ được bán tại 1 số NPC khác sau khi mở rộng nhiều map khác nhau.

Đất hoang phải được xới bằng cuốc (Hoe) trước khi có thể trồng cây. Sau đó người chơi có thể gieo hạt và tưới nước và đợi cây lớn. Sử dụng bình tưới nước để tưới cho cây đến khi cây trưởng thành. Khi cây trưởng thành, người chơi có thể thu hoạch cây lấy nông sản. Tùy vào từng loại cây mà người chơi có thể thu hoạch nhiều lần hoặc chỉ thu hoạch 1 lần duy nhất. Sau khi thu hoạch thành công, cây sẽ biến mất và ô đất đó sẽ trống và người chơi có thể gieo hạt cây mới.

Sau mỗi lần tưới cây, người chơi sẽ phải đợi một khoảng thời gian (tùy thuộc vào từng loại cây) để có thể tưới lần tiếp theo. Những hành động xới đất bằng cuốc (Hoe), gieo hạt, tưới cây, thu hoạch sẽ tiêu tốn một lượng SP nhất định.

  1. Khai hoang đất

  2. Gieo hạt giống

  3. Tưới cây

  4. Thu hoạch

Nông sản từ trồng trọt có 3 loại sau:

Rau củ

Trái cây

Hoa

Last updated