Tuần 27

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 27

Top race rules - Tuần 27 | ...

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Ma Tốc Độ (GHTS > 1.000 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về lần người chơi vào đua nhiều nhất và đạt thành tích tốt nhất

 • Giới hạn đăng ký : Lv 1 trở lên

 • Mỗi lần tham gia Racing thì sẽ được : cộng 10 điểm

 • Dựa vào thứ hạng kết thúc mỗi vòng đua : cộng (20-thứ hạng trong vòng đua) điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME : > 1000 ME

 • Số điểm tối thiểu để nhận thưởng là : 100

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc.(Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Reward pool sẽ cập nhật sau

Kiếp Đỏ Đen (5.000 ME < GHTS < 200.000 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME kiếm được từ chức năng Lucky Number

 • Giới hạn đăng ký : Lv 1 trở lên

 • Mỗi lần trúng 1 ME từ chức năng Lucky Number thì được +1 điểm

 • Giới hạn số dư ME : > 5000 và < 200.000 ME

 • Điểm tối thiểu cần đạt được để nhận giải là 50000

 • Cuộc đua này kèo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Nông dân chăm chỉ mới (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 1 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng số điểm bằng với giá tiền ME mà hạt giống của loại cây đó mua trong shop (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-15 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 10000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Đệ nhất Tiều phu mới (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số cây đã chặt hoàn toàn trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0

 • Với mỗi cây được chặt thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:

  • Cây thông nhỏ (1x1) = 1 điểm

  • Cây sồi (1x1) = 3 điểm

  • Cây to, cây Mai (2x2) = 20 điểm

  • Cây đại thụ, cây Đào (3x3) = 50 điểm

  (*) Trường hợp nếu chặt từ gốc cây thì vẫn tính đủ điểm tương ứng

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 1000

 • Reward Pool Cập nhật sau

Last updated