Farm

Để bắt đầu chơi, người chơi cần sở hữu trang trại. Khi mua trang trại lần đầu sẽ được random số ô Land, về sau người chơi có thể mở rộng thêm trang trại của mình. Tại đây bạn có thể điều khiển nhân vật để khám phá trang trại của mình.

Dưới đây là sơ đồ map Trang trại của bạn

Khi mua trang trại, số ô Land sẽ được lấy ngẫu nhiên. Tuy nhiên các bạn có thể mở rộng trang trại của mình bằng cách đi đến hàng rào của lô đất mà mình muốn mở rộng. Khi lựa chọn mở lô đất sẽ yêu cần những nguyên liệu khác nhau để có thể mở khóa.

Dưới đây là sơ đồ Map của trang trại được chia theo Lô đất có thể mở khóa:

Dưới đây là sơ đồ map được chia theo lô đất. A0 là nơi điểm bắt đầu trang trại của người chơi.

Dưới đây là bảng nguyên liệu cần thiết để mở từng Lô đất

Last updated