Tuần 29

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 29

Top race rules - Tuần 29 | ...

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Nông dân muôn năm (GHTS > 0 ME)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 1000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Ông vua thồn thực (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia súc ăn (bò, heo,...) trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 500.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Kiếp Đỏ Đen (5000 ME < GHTS < 200.000 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME kiếm được từ chức năng Lucky Number

 • Giới hạn đăng ký : Lv 1 trở lên

 • Mỗi lần trúng 1 ME từ chức năng Lucky Number thì được +1 điểm

 • Giới hạn số dư ME : > 5000 và < 200.000 ME

 • Điểm tối thiểu cần đạt được để nhận giải là 50.000

 • Cuộc đua này kèo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Ma tốc độ (GHTS > 1000 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về lần người chơi vào đua nhiều nhất và đạt thành tích tốt nhất

 • Giới hạn đăng ký : Lv 1 trở lên

 • Mỗi lần tham gia Racing thì sẽ được : cộng 10 điểm

 • Dựa vào thứ hạng kết thúc mỗi vòng đua : cộng (20-thứ hạng trong vòng đua) điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME : > 1000 ME

 • Số điểm tối thiểu để nhận thưởng là : 100

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc.(Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Reward pool sẽ cập nhật sau

Last updated