🎗
Đang diễn ra
SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 20
Top race rules - Tuần 20 | ...
Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
Hoàng đế xúc thực (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
Đại gia Heo (Giới hạn tài khoản >= 50.000 ME & Level >= 27)
Hoàng tử Thịt thăn (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
Copy link