Kết thúc đua top - nhận thưởng

- Khi hết thời gian đua top, BXH sẽ biến mất - chỉ hiện kết quả đua top của account. Gamer có thể ấn button My balance để chuyển qua trang nhận thưởng

- Gamer vào My Balance - ấn button CLAIM để nhận phần thưởng tương ứng.

- Trong My Balance có thông tin history các cuộc đua để gamer xem lại kết quả các lần đua trước của bản thân.

Note: Nếu chưa nhận phần thưởng các cuộc đua top cũ, thì phần thưởng sẽ cộng dồn tất cả phần thưởng chưa nhận.

Last updated