📷Camera

Hiện tại game có 4 chế độ góc nhìn cho người chơi có thể trải nghiệm quá trình chơi một cách tốt nhất:

- Classic

- Isometric

- Free lock

- Third person

Last updated