Tuần 40

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 40

Top race rules - Tuần 40 | ...

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Vua Bánh Gối (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng sandwich được sản xuất ra

 • Không có giới hạn level account

 • Không giới hạn tổng tài sản ME

 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm

 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

Vua Gà Rán (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng Chicken Fried được sản xuất ra

 • Không có giới hạn level account

 • Không giới hạn tổng tài sản ME

 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm

 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

Vua Phô mai (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng cheese được sản xuất ra

 • Không có giới hạn level account

 • Không giới hạn tổng tài sản ME

 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm

 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 100

Vua Caramel (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là đua top số lượng Caremel được sản xuất trong quá trình diễn ra

 • Không có giới hạn level account

 • Không giới hạn tổng tài sản ME

 • Với mỗi 1 Sandwich sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ là 1 điểm

 • Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

Last updated