Tuần 7

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Week 7

Nông dân mới (Giới hạn tài khoản: <= 1.680 ME & Level: <= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây LV 1 đến 5 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: từ LV 1 đến 5 (nếu player trong quá trình đua top LV lên vượt quá LV 5 thì sẽ không bị loại khỏi Bảng xếp hạng, những cây LV 1-5 vẫn sẽ được tính điểm)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 1680 ME (các account đăng ký có Tổng tài sản lớn hơn 1680 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-5 gồm: Khoai Tây, Cà rốt, Hành tây, và 1 số cây khác sẽ cập nhật trong tương lai)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 99.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đại gia ME (Giới hạn tài khoản: <= 1.680 ME & Level: <= 5)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer tích lũy và sở hữu trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 đến 5 (nếu player trong quá trình đua top lên quá LV 5 thì sẽ không bị loại khỏi Bảng xếp hạng, những cây LV 1-5 vẫn sẽ được tính điểm)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 1680 (các account có Tổng tài sản > 1680 ME không được phép đăng ký)

 • Hệ thống chỉ tính số ME hiện có trong game của Account đăng ký có LV từ 1-5 (không tính số ME đã dùng để giao dịch mua/bán trong suốt quá trình đua top)

 • Với mỗi 1 ME trong tài khoản, sẽ được tính là 1 Point (điểm) trong BXH.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để được nhận thưởng: 246

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 5 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 256

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 5 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 680

 • Reward Pool Cập nhật sau

Đệ nhất Tiều phu (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
 • Đây là loại đua top về số cây đã chặt hoàn toàn trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: 15 trở lên

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được chặt thành công, hệ thống sẽ tăng một số Point (điểm) tương ứng trong BXH:

  - Cây thông nhỏ (1x1) = 1 điểm

  - Cây sồi (1x1) = 3 điểm

  - Cây to, cây Mai (2x2) = 20 điểm

  - Cây đại thụ, cây Đào (3x3) = 50 điểm

  (*) Trường hợp nếu chặt từ gốc cây thì vẫn tính đủ điểm tương ứng.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 666

 • Reward Pool Cập nhật sau

Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
 • Đây là loại đua top về số Đá đã đập thành công trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi loại Đá được đập thành công, hệ thống sẽ tăng một số Point (điểm) tương ứng trong BXH:

  - Đá nhỏ (1x1) = 1 điểm

  - Đá cứng (1x1) = 3 điểm

  - Tảng đá to (2x2) = 20 điểm

  - Tảng đá khổng lồ (3x3) = 50 điểm

  (*) Trường hợp nếu đập đá to và khổng lồ rơi ra đá nhỏ hơn, thì phải đập hết đống đá đó mới được tính điểm

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 888

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated