Tuần 1 + 2

SOLO RANKING | LIST

Top race rules - Week 1 + 2 | 23th March - 30th March, 2022

STTName (VN)Description (VN)

1

Nông dân muôn năm

+ Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game. + Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm) + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (179), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 1200$).

2

Đại gia ME

Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer tích lũy và sở hữu trong game.

- Hệ thống chỉ tính số ME hiện có trong game của Account đăng ký có LV từ 1-5 (không tính số ME đã dùng để giao dịch mua/bán trong suốt quá trình đua top)

- Tuy nhiên chỉ cho phép account từ LV 1 đến 5 đăng ký (nếu player trong quá trình đua top lên quá LV 5 thì sẽ không bị loại khỏi Bảng xếp hạng, những cây LV 1-5 vẫn sẽ được tính điểm)

- Với mỗi 1 ME trong tài khoản, sẽ được tính là 1 Point (điểm) trong BXH.

- Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

- Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (579), thì sẽ không được nhận thưởng (reward pool 1200$).

3

Nông dân mới

+ Đây là loại đua top về số lần trồng cây LV 1 đến 5 trong game. + Tuy nhiên chỉ cho phép account từ LV 1 đến 5 đăng ký (nếu gamer vượt quá LV 5 trong quá trình chơi thì không bị loại khỏi bảng xếp hạng. Số cây trồng LV 1-5 vẫn tính vào đua top) + Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-5 gồm: Khoai Tây, Cà rốt, Hành tây, và 1 số cây khác sẽ cập nhật trong tương lai) + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (234 cây), thì sẽ không được nhận thưởng (Reward Pool 1200$).

4

Doanh nhân thành đạt

+ Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer đã kiếm được trong game - chỉ cho phép gamer có Account LV 1 đến 5 đăng ký.. + Hệ thống chỉ tính số ME đã kiếm được (thông qua bán item vào shop và nhận thưởng từ daily quest hoặc event khác) trong game của Account đăng ký. (không tính số ME đã dùng để mua trong suốt quá trình đua top) + Với mỗi 1 ME đã kiếm (earn) trong tài khoản, sẽ được tính là 1 Point (điểm) trong BXH. + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (678), thì sẽ không được nhận thưởng (reward pool là 1200$).

5

Công tử Bạc Liêu

+ Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer đã chi tiêu trong game. + Hệ thống sẽ chỉ tính số ME đã chi tiêu trong các tính năng sau: - Mua đồ trong các loại Shop hiện có trong game (Shop Hạt giống/Tạp hóa, Shop Thợ Mộc, Shop Thú nuôi). - Expand Backpack (mở rộng ba lô) - Dùng ME để đổi nhiệm vụ trong Daily Quest - Mở rộng vùng đất trong Farm - Xây cầu bắc qua sống trong Farm và Forest + Với mỗi 1 ME được chi tiêu, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH. + Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua) + Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (999), thì sẽ không được nhận thưởng (reward pool là 2000$).

6

Thực thần

Đây là loại đua top về số lượng vật phẩm Thực phẩm được tiêu thụ trong game.

+ Tuy nhiên chỉ cho phép account có LV >= 10 đăng ký

+ Hệ thống sẽ tính mỗi số vật phẩm Thực phẩm được tiêu thụ trong game (nhận được thông qua việt mua từ Shop, Event, Daily Quest...).

+ Với mỗi 1 vật phẩm Thực phẩm được tiêu thụ sẽ được tăng điểm trong BXH theo nguyên tắc sau:

  • Fried Egg = 1 điểm

  • Omelet = 2điểm

+ Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

+ Nếu không đạt chỉ số tối thiểu (88), thì sẽ không được nhận thưởng (reward pool là 2500$)."

Last updated