Tuần 36

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 36

Top race rules - Tuần 36 | ...

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Ông vua nghề mộc (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... (không tính Gỗ mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 10000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Chúa tể xây dựng (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận được trong forest hoặc trong farm.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (Không tính từ mail hoặc mua từ trong shop hay là trong shop gem)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 10000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Nông dân muôn năm (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 1000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Hô mưa gọi gió (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần tưới nước trong game.

 • Với mỗi lần tưới nước thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 3000

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated