🔘Smaller Cages

Thay đổi kích thước chuồng

1. Nguyên nhân

Kích thước chuồng đang quá lớn chắn lối đi lại, tầm nhìn và gây khó khăn cho những cập nhật sắp tới

2. Mục đích

Giải quyết các tình trạng bị block không thể đi lại. Dọn sẵn đường đi và cơ chế cho các công trình cập nhật sắp tới

3. Đối tượng

Toàn bộ người chơi đã và sẽ sở hữu chuồng đều sẽ nhận được thay đổi này

4. Quy tắc làm nhỏ kích thước chuồng

4.a Làm nhỏ kích thước chuồng về hiển thị

Từ kích thước cũ là 10x16 và 6x8 thu nhỏ về 3x3

Thay đổi hình dạng màu sắc và kích thước của chuồng về mặt hiển thị

Cổng vào chuồng là một cổng teleport

4.b Trả lại trạng thái cho các ô đất

Các ô đất sau khi đã thu nhỏ lại sẽ có thể trồng cây canh tác xây dựng như những ô đất khác

4.c Thay đổi hiển thị trong giao diện xây chuồng ở NPC Tuấn Lê và NPC John trong Forest thành ô 3x3 và kiểm tra khả năng xây có được không

4.d Thêm quy tắc xây chuồng tối đa theo level. Ở mỗi cấp độ sẽ có số chuồng tối đa riêng biệt

TênSố chuồng tối đaLevel mở khoá

Chuồng gia cầm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Chuồng gia súc

1, 2, 3, 4, 5

10, 15, 20, 21, 22

4.e Sửa điều kiện để nâng cấp level đối với mỗi chuồng

TênCấp độ chuồngCấp độ mở khoá

Chuồng gia súc

1

10

Chuồng gia súc

2

15

Chuồng gia súc

3

20

Chuồng gia súc

4

25

Chuồng gia súc

5

25

Chuồng gia súc

6

25

Chuồng gia súc

7

30

Chuồng gia súc

8

30

Chuồng gia súc

9

35

Chuồng gia súc

10

40

Chuồng gia cầm

1

5

Chuồng gia cầm

2

10

Chuồng gia cầm

3

10

Chuồng gia cầm

4

15

Chuồng gia cầm

5

15

Chuồng gia cầm

6

15

Chuồng gia cầm

7

20

Chuồng gia cầm

8

20

Chuồng gia cầm

9

25

Chuồng gia cầm

10

30

5. Kết luận

Việc thay đổi kích thước chuồng là bước đệm để xây dựng thêm những công trình mới và là giải pháp hỗ trợ người chơi đang kẹt và tăng trải nghiệm người dùng.

Last updated