FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 5

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Week 5 | 17th April - 24th April, 2022
1. Nông dân mới (Giới hạn tài khoản: <= 1000 ME)
2. Doanh nhân thành đạt (Giới hạn tài khoản : <=1000 ME)
3. Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản: >= 1000 ME)
4. Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản: >= 1000 ME)
5. Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản: >=20.000 ME)
6. Công tử Bạc Liêu (Giới hạn tài khoản: >=20.000 ME)
Last modified 7mo ago