Tuần 5

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Week 5 | 17th April - 24th April, 2022

1. Nông dân mới (Giới hạn tài khoản: <= 1000 ME)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây LV 1 đến 5 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: từ LV 1 đến 5 (nếu player trong quá trình đua top LV lên vượt quá LV 5 thì sẽ không bị loại khỏi Bảng xếp hạng, những cây LV 1-5 vẫn sẽ được tính điểm).

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 1.000 ME (các account đăng ký có Tổng tài sản lớn hơn 1.000 ME không được phép đăng ký).

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-5 gồm: Khoai Tây, Cà rốt, Hành tây, và 1 số cây khác sẽ cập nhật trong tương lai).

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua).

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 123.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

2. Doanh nhân thành đạt (Giới hạn tài khoản : <=1000 ME)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer đã kiếm được trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 đến 5.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 1000 (các account đăng ký có Tổng tài sản lớn hơn 1000 ME không được phép đăng ký).

 • Hệ thống chỉ tính số ME đã kiếm được (thông qua bán item vào shop và nhận thưởng từ daily quest hoặc event khác) trong game của Account đăng ký. (không tính số ME đã được tiêu dùng để mua trong suốt quá trình đua top).

 • Với mỗi 1 ME đã kiếm (earn) trong tài khoản, sẽ được tính là 1 Point (điểm) trong BXH.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua).

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 678.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

3. Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản: >= 1000 ME)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 5 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1000 ME không được phép đăng ký).

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game).

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua).

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 468.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

4. Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản: >= 1000 ME)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 5 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1.000 ME không được phép đăng ký).

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game).

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua).

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 666.

 • Reward Pool Cập nhật sau.

5. Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản: >=20.000 ME)
 • Đây là loại đua top về số Đá đã đập thành công trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 10 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 20.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <20.000 ME không được phép đăng ký).

 • Với mỗi loại Đá được đập thành công, hệ thống sẽ tăng một số Point (điểm) tương ứng trong BXH: - Đá nhỏ (1x1) = 1 điểm - Đá cứng (1x1) = 3 điểm - Tảng đá to (2x2) = 20 điểm - Tảng đá khổng lồ (3x3) = 50 điểm (*) Trường hợp nếu đập đá to và khổng lồ rơi ra đá nhỏ hơn, thì phải đập hết đống đá đó mới được tính điểm.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua).

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 888.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

6. Công tử Bạc Liêu (Giới hạn tài khoản: >=20.000 ME)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer đã chi tiêu trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 10 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 20.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <20.000 ME không được phép đăng ký).

 • Hệ thống sẽ chỉ tính số ME đã chi tiêu trong các tính năng sau: - Mua đồ trong các loại Shop hiện có trong game (Shop Hạt giống/Tạp hóa, Shop Thợ Mộc, Shop Thú nuôi). - Expand Backpack (mở rộng ba lô) - Dùng ME để đổi nhiệm vụ trong Daily Quest - Mở rộng vùng đất trong Farm - Xây cầu bắc qua sông trong Farm và Forest.

 • Với mỗi 1 ME được chi tiêu, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua).

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để được nhận thưởng: 66.666.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Last updated