Links
Comment on page
📋

Tutorial

  • Để bắt đầu sử dụng Safe Chest, người chơi cần đăng nhập trên Marketplace và vào mục Safe Chest.
  • Khi ấn Mở Khóa, người chơi cần lựa chọn bao nhiêu ô theo ý muốn. Tiền phí sẽ tính cho mỗi ô mà người chơi mở.
  • Sau khi xác nhận Mở Khóa Safe Chest, người chơi có thể bắt đầu sử dụng Chest trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm xác nhận Mở Khóa.
(*) Nếu người chơi gia hạn Safe Chest trước thời hạn thì vẫn sẽ giữ được số ô ban đầu đã chọn. Khi Safe Chest hết hạn, người chơi sẽ phải mở khóa lại và lựa chọn lại số ô trống.