🕴️NPC

Những nhân vật hay gọi là NPC (Non-Player Character) là những cư dân sống trong thị trấn Nexum. Mỗi cư dân trong thị trấn đều có thời gian biểu và sở thích riêng, họ có thể giao nhiệm vụ cho người chơi hoặc phụ trách những Cửa hàng được mở bán trong thị trấn.

Merchant

Nhân vật phụ trách Cửa hàng. Khi tương tác với NPC này sẽ mở Cửa hàng. Tại cửa hàng người chơi có thể bán nông sản của mình hoặc mua hạt giống, món ăn,...

Event NPC

Nhân vật phụ trách Sự kiện trong trò chơi. Khi tương tác sẽ mở giao diện Sự kiện đang diễn ra trong trò chơi. NPC này có thể thay đổi tùy thuộc theo sự kiện đang diễn ra.

NPC Chris

Nhân vật phụ trách tính năng Chăn Nuôi trong trò chơi. Tại NPC Chris, người chơi có thể xây dựng Chuồng, Mua những vật phẩm liên quan đến Chăn Nuôi như các Thú Nuôi, Thức ăn, ..."

Last updated