Tuần 6

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Week 6

Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản: < 1.680 ME & Level: <= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 đến 5.

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <1.680 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=1.680 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Hô mưa gọi gió (Giới hạn tài khoản: < 1.680 ME & Level: <= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần tưới nước trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 đến 5.

 • Với mỗi lần tưới nước thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <1.680 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=1.680 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 123

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Ông vua nghề mộc (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
 • Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... (không tính Gỗ mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1.680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1.680 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 456

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Chúa tể xây dựng (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (không tính Đá mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1.680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1.680 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 345

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Nông dân trùm sò (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 15 đến 30 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 456

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 15 đến 30 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 6,5 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 678

 • Reward Pool Cập nhật sau

Last updated