⚙️Tool

Đây là công cụ giúp đỡ người chơi thực hiện những hành động như Trồng trọt, chặt cây, đập đá. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu tốn một lượng Starmina Point Tools có nhiều cấp độ:

 1. Wooden - Gỗ

 2. Copper - Đồng

 3. Silver - Bạc

 4. Gold - Vàng

 5. Diamond - Kim cương

(*) Những Tools có cấp độ Đồng trở lên sẽ có độ bền cho mỗi Tool. Mỗi lần sử dụng sẽ tốn 1 điểm độ bền. Khi hết độ bền, người chơi sẽ không thể sử dụng Tool và chỉ có thể bán Tool cho cửa hàng hoặc tìm đến NPC Thợ rèn để sửa chữa.

Rìu

Rìu là công cụ được sử dụng để thu thập gỗ. Công cụ này được sử dụng để chặt hạ cây và phá gốc cây để nhận được Gỗ. Rìu gỗ sẽ được phát cho người chơi khi bắt đầu. Những cây và gốc to hơn cần có Rìu khỏe hơn để có thể chặt hạ.

Dùng Rìu để chặt cây và bổ gốc cây.

 • Rìu gỗ: Có thể chặt cây nhỏ (1x1).

 • Rìu đồng: Có thể chặt cây nhỏ (1x1) và cây thường (1x1).

 • Rìu bạc: Có thể chặt cây nhỏ (1x1), cây thường (1x1) và cây to (2x2).

Cuốc

Cuốc là công cụ sử dụng chính trong việc khai hoang đất để có thể trồng cây. Cuốc gỗ sẽ được phát miễn phí cho người chơi lúc bắt đầu. Cuốc có nhiều cấp và có tầm sử dụng khác nhau.

Dùng Cuốc để xới đất hoang để có thể trồng cây.

Bình tưới nước

Bình tưới nước là dụng cụ được phát khi người chơi bắt đầu chơi. Sử dụng bình nước để tưới nước cho Cây trồng. Có thể làm đầy bình nước tại các nguồn nước. Cây trồng cần được tưới liên tục để có thể phát triển. Bình tưới nước có nhiều loại và tầm sử dụng khác nhau.

Dùng Bình tưới nước để tưới cây trồng. Cây sẽ không lớn nếu không được tưới nước.

Cuốc chim

Khi sử dụng Cuốc chim lên 1 ô Land đã được xới bằng tool Cuốc để san bằng lại ô Land đã bị xới.

Cuốc chim là công cụ được phát miễn phí khi bắt đầu chơi. Cuốc chim chủ yếu sử dụng để phá những tảng đá hoặc quặng. Cuốc chim là công cụ cần thiết để thu thập đá, quặng khoảng sản và những viên đá quý hiếm. Ngoài ra Cuốc chim còn có thể san lấp lại những ô đất đã được khai hoang bằng Cuốc.

Dùng Cuốc chim để đập đá.

 • Cuốc chim gỗ: Có thể đập đá nhỏ (1x1).

 • Cuốc chim đồng: Có thể đập đá nhỏ (1x1) và đá cứng (1x1).

 • Cuốc chim bạc: Có thể đập đá nhỏ (1x1), đá cứng (1x1) và đá to (2x2).

Last updated