Links

Tuần 16

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 16
Top race rules - Tuần 16 | ...
Ông vua nghề mộc (Giới hạn tài khoản >= 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
 • Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... (không tính Gỗ mua trong Shop)
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 555
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Chúa tể xây dựng (Giới hạn tài khoản >= 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (không tính Đá mua trong Shop)
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 333
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Đệ nhất Tiều phu (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số cây đã chặt hoàn toàn trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: 15 trở lên
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được chặt thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:
  - Cây thông nhỏ (1x1) = 1 điểm
  - Cây sồi (1x1) = 3 điểm
  - Cây to, cây Mai (2x2) = 20 điểm
  - Cây đại thụ, cây Đào (3x3) = 50 điểm
  (*) Trường hợp nếu chặt từ gốc cây thì vẫn tính đủ điểm tương ứng
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 666
 • Reward Pool Cập nhật sau
Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số Đá đã đập thành công trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi loại Đá được đập thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:
  - Đá nhỏ (1x1) = 1 điểm
  - Đá cứng (1x1) = 3 điểm
  - Tảng đá to (2x2) = 20 điểm
  - Tảng đá khổng lồ (3x3) = 50 điểm
  (*) Trường hợp nếu đập đá to và khổng lồ rơi ra đá nhỏ hơn, thì phải đập hết đống đá đó mới được tính điểm.
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 888.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Last modified 1yr ago