NPC Kevin's Shop

Cửa hàng tạp hóa tại Trang trại sẽ được NPC Kevin phụ trách.

STTTÊNGIÁ BÁNGIÁ MUA LẠI

1

Potato seed

2

1

2

Carrot Seed

3

1

3

Onion seed

5

1

4

Wheat Seed

20

1

5

Rose Seed

101

1

6

Lavender Seed

110

1

7

Sunflower seed

114

1

8

Tulip seed

130

1

9

Fried Egg

15

1

Last updated