🌉Build Bridge

Trong game, người chơi sẽ gặp những vùng đất mới cần xây cầu để có thể di chuyển qua lại với nhau. Xây cầu cần sử dụng nguyên liệu chính là Đá và Gỗ, hai nguyên liệu này có thể kiếm được nhờ Chặt cây và Phá vỡ tảng đá. Sau khi xác nhận bắt đầu xây dựng cầu, người chơi sẽ phải đợi một thời gian nhất định để hoàn thành cầu.

Dưới đây là danh sách vật liệu và thời gian cần để có thể xây cầu.

Last updated