Tuần 12

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 12

Top race rules - Tuần 12 | ...

Công tử Bạc Liêu (Giới hạn tài khoản <= 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer đã chi tiêu trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 2890 (các account có Tổng tài sản > 2890 ME không được phép đăng ký)

 • Hệ thống sẽ chỉ tính số ME đã chi tiêu trong các tính năng sau:

  - Mua đồ trong các loại Shop hiện có trong game (Shop Hạt giống/Tạp hóa, Shop Thợ Mộc, Shop Thú nuôi).

  - Expand Backpack (mở rộng ba lô)

  - Dùng ME để đổi nhiệm vụ trong Daily Quest

  - Mở rộng vùng đất trong Farm

  - Xây cầu bắc qua sông trong Farm và Forest

 • Với mỗi 1 ME được chi tiêu, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để được nhận thưởng: 2468

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đại gia ME (Giới hạn tài khoản <= 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer tích lũy và sở hữu trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 2890 (các account có Tổng tài sản > 2890 ME không được phép đăng ký)

 • Hệ thống chỉ tính số ME hiện có trong game của Account đăng ký (không tính số ME đã dùng để giao dịch mua/bán trong suốt quá trình đua top)

 • Với mỗi 1 ME trong tài khoản, sẽ được tính là 1 điểm (điểm) trong BXH.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để được nhận thưởng: 246

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Ông vua nghề mộc (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 5)
 • Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... (không tính Gỗ mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 345

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Chúa tể xây dựng (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 5)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (không tính Đá mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 333

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đệ nhất Tiều phu (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số cây đã chặt hoàn toàn trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: 15 trở lên

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được chặt thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:

  - Cây thông nhỏ (1x1) = 1 điểm

  - Cây sồi (1x1) = 3 điểm

  - Cây to, cây Mai (2x2) = 20 điểm

  - Cây đại thụ, cây Đào (3x3) = 50 điểm

  (*) Trường hợp nếu chặt từ gốc cây thì vẫn tính đủ điểm tương ứng

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 666

 • Reward Pool Cập nhật sau

Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số Đá đã đập thành công trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi loại Đá được đập thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:

  - Đá nhỏ (1x1) = 1 điểm

  - Đá cứng (1x1) = 3 điểm

  - Tảng đá to (2x2) = 20 điểm

  - Tảng đá khổng lồ (3x3) = 50 điểm

  (*) Trường hợp nếu đập đá to và khổng lồ rơi ra đá nhỏ hơn, thì phải đập hết đống đá đó mới được tính điểm

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 678.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated