Links

Tuần 9

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 9
Top race rules - Tuần 9 | 28 Tháng 05 - 04 Tháng 06, 2022
Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản < 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.
 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.
 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm)
 • Giới hạn tổng tài sản ME: <1.680 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=1680 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Đại gia ME (Giới hạn tài khoản <= 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer tích lũy và sở hữu trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.
 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 1680 (các account có Tổng tài sản > 1680 ME không được phép đăng ký)
 • Hệ thống chỉ tính số ME hiện có trong game của Account đăng ký (không tính số ME đã dùng để giao dịch mua/bán trong suốt quá trình đua top)
 • Với mỗi 1 ME trong tài khoản, sẽ được tính là 1 Point (điểm) trong BXH.
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để được nhận thưởng: 246
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Đại gia gà (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Gà từ NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên
 • Mỗi lần mua gà tại NPC sẽ được tính Point như sau:
  • Gà thường: + 1 điểm
  • Gà biến dị 1: + 2 điểm
  • Gà biến dị 2: + 3 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 16.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 5 đến 15 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 680
 • Reward Pool Cập nhật sau.
Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >=15)
 • Đây là loại đua top về số Đá đã đập thành công trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi loại Đá được đập thành công, hệ thống sẽ tăng một số Point (điểm) tương ứng trong BXH:
  • Đá nhỏ (1x1) = 1 điểm
  • Đá cứng (1x1) = 3 điểm
  • Tảng đá to (2x2) = 20 điểm
  • Tảng đá khổng lồ (3x3) = 50 điểm
  (*) Trường hợp nếu đập đá to và khổng lồ rơi ra đá nhỏ hơn, thì phải đập hết đống đá đó mới được tính điểm
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 678.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Đại gia bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Bò từ NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên
 • Mỗi lần mua bò tại NPC sẽ được tính Point như sau:
  • Bò thường: + 1 điểm
  • Bò biến dị 1: + 2 điểm
  • Bò biến dị 2: + 3 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 8.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Last modified 1yr ago