📋
EVENT The rising of the EXP
Sự kiện The rising of the EXP đã diễn ra. Cùng CPO Tuấn Lê tham gia sự kiện để có thể nhận được nhiều phần thưởng kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để có thể nhận nhiều kinh nghiệm để lên Level nhanh chóng.

1. Thời gian sự kiên (Event time)

Sự kiện sẽ diễn ra trong 7 ngày. Người chơi chỉ có thể nhận phần thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện.
Thời gian bắt đầu: 00:00:00 ngày 21/07/2022
Thời gian kết thúc: 23:59:59 ngày 27/07/2022

2. Luật (Rule)

  • Trong thời gian Sự kiện, người chơi có thể tìm NPC CPO Tuấn Lê để có thể mở bảng Sự kiện Level Up.
  • Trong 7 ngày sự kiện, mỗi khi người chơi hoàn thành Nhiệm vụ hàng ngày, tổng số nhiệm vụ sẽ được ghi lại và tổng số nhiệm vụ người chơi có thể tích lũy là 63 Nhiệm vụ. Số nhiệm vụ tích lũy chỉ được tính trong khoảng thời gian sự kiện đang diễn ra.
  • Khi người chơi tích lũy đủ đến mốc nhận thưởng, khi đó có thể ấn nút Claim để nhận phần thưởng.
  • Mỗi nhiệm vụ hoàn thành, 1 điểm sẽ sáng. Khi người chơi đạt mốc sẽ có phần thưởng để nhận.
(*) Khi có phần thưởng có thể nhận, trên đầu NPC Tuấn Lê sẽ xuất hiện dấu "?" thông báo.

3. Phần thưởng (Reward)

Dưới đây là bảng mốc phần thưởng:
Stt.
Nhiệm vụ
Phần thưởng
Số lượng
1
Complete total of 1 Daily Quest
Experience
54
2
Complete total of 3 Daily Quests
Experience
72
3
Complete total of 7 Daily Quests
Experience
128
4
Complete total of 9 Daily Quests
Experience
166
5
Complete total of 12 Daily Quests
Experience
188
6
Complete total of 14 Daily Quests
Experience
256
7
Complete total of 18 Daily Quests
Experience
312
8
Complete total of 22 Daily Quests
Experience
480
9
Complete total of 27 Daily Quests
Experience
660
10
Complete total of 31 Daily Quests
Experience
720
11
Complete total of 36 Daily Quests
Experience
960
12
Complete total of 40 Daily Quests
Experience
1280
13
Complete total of 45 Daily Quests
Experience
1920
14
Complete total of 54 Daily Quests
Experience
2560
15
Complete total of 63 Daily Quests
Experience
4800
Copy link
On this page
1. Thời gian sự kiên (Event time)
2. Luật (Rule)
3. Phần thưởng (Reward)